top of page
můj přístup
hanka foto.png

Mgr. et Bc. Hana Klabíková
psycholožka

hanka@duse.city
774 946 568

Můj přístup


Mnoho situací jsme schopni zvládnout vlastními silami, ale o některých může být vhodné si promluvit s psychologem nebo psychoterapeutem. Nemusí se jednat vždy
o akutní problémy, ale i o potřebu porozumět sám sobě nebo lépe se poznat. Každým krokem k porozumění sobě člověk dosahuje vyššího pochopení, pocitu celistvosti a vyšší životní spokojenosti.

 

>> Název duše.city, ve čtené podobě také „duše jsi ty” poukazuje na přirozenost tělesného i emocionální prožívání jako součást lidské podstaty. Název stránky, společně s jejím logem poukazuje na to,
že každý z nás se během života setkává
s různými situacemi, které prožívá dle vlastního vnitřního nastavení, ale také životního období, ve kterém se aktuálně nachází.


V sezeních využívám základní prvky poradenské praxe vycházející ze zajištění bezpečného prostředí, lidského přístupu, důvěry a možnosti otevřeného sdílení individuálních prožitků.

Cílem setkání není určit, co je správné nebo špatné, ale individuálně vhodnými metodami pomoci klientovi uvědomit si, kde se aktuálně nachází, co je pro něj v životě důležité, jaké má možnosti a jakým směrem se chce dále vydat. 

>> Díky vlastní praxi všímavosti se zaměřuji také na schopnost prožívání přítomného okamžiku, jeho vnímání a schopnost být
v kontaktu sám se sebou jako celistvou bytostí – s vlastními pocity, myšlenkami
a chováním.


V rámci psychologické praxe se zaměřuji
na individuální poradenství napříč věkovými kategoriemi. Neposkytuji párové a rodinné poradenství.O mně

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Již během studia jsem působila v několika firmách na pozici 
konzultanta a pracovního psychologa. Působení ve firmách společně
s dobrovolnickou činností v oblasti psychologie mě v posledních letech dovedlo k práci
ve zdravotnictví. 


Aktuálně pracuji jako psycholog ve zdravotnictví a tuto práci kombinuji 
s vlastní individuální poradenskou praxí 
a zakázkovou prací v oblasti psychologie práce.

upr 2.jpg
upr 1.jpg
upr3.jpg

Zkušenosti
 

Ambulance klinické psycholožky
PhDr. Barbory Zajíčkové, Benešov

2022-nyní psycholog ve zdravotnictví (práce pod supervizí) 
 

Psychiatrická klinika Clinterap s.r.o., Benešov

2021 – psycholog ve zdravotnictví (práce pod supervizí) 


Ambulance klinické psycholožky
PhDr. Věry Tawilové, Benešov

2021-2022 psycholog ve zdravotnictví (práce pod supervizí) 

Dětská psychiatrická nemocnice Louny
2020-2021 – psycholog ve zdravotnictví,
krizový intervent

 

Oddělení dětské klinické psychologie
a psychiatrie Fakultní nemocnice Brno

2019-2020 – výzkum se zaměřením
na integraci pravidelné praxe všímavosti

 

Aprofes, s.r.o.
2019-2020 – pracovní psycholog, konzultant

 

Notinos.r.o.
2017-2018 – pracovní psycholog, recruiter

 

Podané ruce, o.p.s.
2019-nyní – program Hard and Smart

 

PsyCare
2017-nyní – festivalová harm reduction činnost

Vzdělání
 

Předatestační příprava, IPVZ

2021-nyní  obor Klinická psychologie

 

Psycholog ve zdravotnictví
2021 – kurz celoživotního vzdělávání, akreditace MŠMT

Masarykova univerzita v Brně
2014-2021 – Fakulta sociálních studií, jednooborová psychologie, magisterské studium

 

Queen's University, Belfast
2019 – semestrální výjezd v rámci programu Erasmus, Department
of psychology, Severní Irsko

 

Masarykova univerzita v Brně
2013-2017 – Fakulta sociálních studií,
obor sociální práce, bakalářské studium

Výcviky

 

Gestalt Studia

2021-nyní  komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě

Kurzy

2021 Sebepoškozování a sebevražda jako téma rozhovoru s klientem

2019 Motivační rozhovory I. a II.
 

2019 Harm reduction pro pracovníky
v pomáhajících profesích

 

2019 Práce v regresi a proces integrace v psycholitické psychoterapii
 

2018 Základy krizové intervence

články
články
Contact
kontakt

Mgr. et Bc. Hana Klabíková
psycholožka

hanka@duse.city
774 946 568 (preferuji obj. přes sms)
www.duse.city


IČO: 09981527
bankovní spojení: 2601963880/2010
Piaristická kolej
Masarykovo náměstí 1
25601 Benešov

ceník

Individuální sezení trvá 50 minut a je zpoplatněno 1000 Kč. Platba možná kartou nebo v hotovosti.

Nabízím také
On-line sezení, 50 minut je zpoplatněno 1000 Kč. Platba bankovním převodem.

Pokud budete potřebovat zrušit domluvený termín potřebuji, aby jste mi dal/a vědět 48 hod. předem. Pokud termín zrušíte později, budu požadovat plné uhrazení částky za konzultaci. 

Prosím objednávejte se pomocí webového formuláře (níže) nebo přímo prostřednictvím e-mailu.

kontaktní formulář

Děkuji za zprávu!

bottom of page