top of page
03 meditace bar.png

Mindfulness / Všímavost

Mindfulness, v českém překladu „všímavost” nebo také „bdělost” je vědecký přístup pocházející ze 60. let minulého století opírající se o tradiční východní filozofie. Původně se technika využívala v USA k redukci míry pociťovaného stresu.

>> Aktuálně se techniky patřící do této oblasti používají nejen k redukci stresu a jeho negativních dopadů na psychické i fyzické zdraví, ale také jako vhodná doplňková intervence při léčbě úzkostí, depresí, poruch osobnosti nebo potíží s emoční regulací. Technika je také vhodná jako prevence přetížení a může vést k lepšímu poznání sebe sama.

 

Mezi základní složky praxe všímavosti patří rozvoj pozornosti a akceptace. Pozornost je rozvíjena za pomoci jejího systematického zaměření směrem k předem zvolenému objektu (např. dech nebo tělesné prožitky). Akceptaci je možné rozvíjet skrze přijímající pozorování přítomného okamžiku bez potřeby danou situaci měnit a kategorizovat jako pozitivní nebo negativní.

>> Skrze všímavý přístup k vlastním vnitřním procesům, získáváme možnost těmto procesům lépe porozumět a také je regulovat. Důsledkem takového tréninku může být např. rozpoznání našich automatických vzorců chování, větší pocit uvolnění v, pro nás, náročných životních situacích, nebo schopnost efektivně pracovat s neustále se vracejícími myšlenkami.

Mindfulness přispívá ke:
 

 • Snížení stresu
   

 • Snížení úzkosti
   

 • Regulaci emocí
   

 • Zlepšení koncentrace a paměti
   

 • Prevenci psychických onemocnění
   

 • Zlepšení zdraví (např. snížení tlaku
  nebo zlepšení spánku)

   

 • Zvýšení aktuální i celkové
  životní spokojenosti

   

 • Vyšší míře soucitu se sebou i ostatními

bottom of page