top of page
01 diagnostika bar.png

Diagnostické vyšetření
 

Pomáhá k hlubšímu porozumění aktuálnímu stavu člověka, jeho možným příčinám, důsledkům a také možnostem ve vztahu
k budoucnosti.


>> Součástí každého vyšetření
je psychodiagnostický rozhovor, zadávání testových metod a posuzovacích škál,
a také jejich analýza a sdělení výsledků.

 

K vyšetření by se měl klient dostavit v, pro něj, adekvátní psychické a fyzické kondici (vyspalý, najedený) a s dostatečnými časovými možnostmi, min. 2 hod na jedno setkání.

V případě, že používáte dioptrické brýle
nebo auditivní pomůcky
(naslouchátko) nezapomeňte si je vzít k vyšetření s sebou.

Pokud se jedná o vyšetření nezletilého,
k prvnímu kontaktu přichází
se zákonným zástupcem, z jehož strany je nutný písemný souhlas k vyšetření.

Typy vyšetření
 

 • Vyšetření profesního zaměření můžete využít k posouzení znalostí, schopností, dovednostía charakterových vlastností vhodných pro výkon určitého typu povolání nebo profesního zaměření. V kombinaci
  s kariérním poradenstvím může být vhodné při výběru SŠ/VŠ nebo při plánované změně zaměstnání.

 • Diagnostika kognitivních funkcí
  které nám umožňují vnímat svět kolem sebe, jednat, reagovat a zvládá různé úkoly. Patří sem vyšetření intelektu, pozornosti, paměti, školní zralosti
  a školních schopností.

 • Diagnostika osobnosti
  slouží ke zjištění důležitých vlastností osobnosti, stanovení silných a slabých stránek. Umožňuje lépe porozumět důvodům vlastního chování a jednání. Pomocí osobnostní diagnostiky se zjišťují např. charakterové rysy, odolnost vůči zátěži, poruchy chování nebo poruchy nálad.

bottom of page