04 intervence bar.png

Krizová intervence

Specializovaná psychologická pomoc podporující zvládnutí aktuálně prožívané situace, kterou klient vnímá jako zátěžovou, nepříznivou nebo ohrožující.

Cílem setkání bývá nejčastěji celková stabilizace osobnosti z hlediska 
aktuálního prožívání, uvolnění emočního napětí a porozumění situaci ve vztahu
k tomu, co se děje tady a teď, ale také
k nejbližší budoucnosti.


>> Cílem setkání je také společně najít možná řešení. V případě opakovaného setkání je možné se věnovat hlubšímu 
porozumění nastalé situace.

Nejčastější témata
 

 • nečekané životní události
   

 • smrt blízké osoby
   

 • traumatické události
   

 • domácí násilí
   

 • autonehoda, vážný úraz
   

 • rozchod, rozvod
   

 • ztráta zaměstnání
   

 • psychospirituální krize