top of page
05 práce bar.png

Pracovní psycholog

 

Pracovní psycholog se zaměřuje na efektivní a etické fungování organizací na základě vědeckého přístupu. Orientuje se na organizaci jako celek, ale také na jednotlivé zaměstnance, potenciální uchazeče o zaměstnání, ale i zákazníky daných firem.

>> Cílem je řešení aktuálních témat nebo problémů, které mohou zvýšit efektivitu dané společnosti, zvýšit závazek zaměstnanců k organizaci, zlepšit pracovní spokojenost nebo naplánovat vzdělávání určité skupiny zaměstnanců.

Zakázka je stanovena vždy na začátku spolupráce s ohledem na požadavky organizace a individuální potřeby zaměstnanců, ke kterým intervence směřuje.

Oblasti psychologie práce

 • Analýza pracovních pozic
   

 • Kompetenční modelování
   

 • Assessment centra
   

 • Development centra
   

 • Kariérové poradenství
  a talent management

   

 • Měření a hodnocení pracovního výkonu
   

 • Rozvoj komunikačních
  a manažerských dovedností

   

 • Individuální psychologické poradenství
  pro zaměstnance

   

 • Rozvoj a budování firemní kultury
   

 • Zpětnovazebné rozhovory
   

 • Outplacement

bottom of page