top of page
02 poradenství bar.png

Psychologické poradenství

Krátkodobá terapeutická intervence zaměřená na řešení aktuální životní situace. Poradenství probíhá formou diskuse nad konkrétním tématem,
se kterým klient do sezení přichází.


>> Prostor, který je Vám v rámci sezení poskytnut můžete využít k zastavení
se a promyšlení dalšího osobního 
směřování nebo nácviku konkrétních 
technik, které Vám zvládání 
každodenních událostí mohou usnadnit.


Poradenství je také vhodnou prevencí duševních onemocnění při pocitech přetížení, velkých životních změnách nebo emoční nerovnováze. Může být vhodné i pro osoby, které chtějí lépe porozumět sami sobě, vlastním prožitkům a svému fungování ve společnosti.

Psychologické poradenství může být jednorázové, může se ale jednat
i o dlouhodobější spolupráci, která vyústí
v pravidelnou psychoterapii. Konkrétní plán je stanoven individuálně, na základě potřeb klienta a po vzájemné domluvě, která je průběžně aktualizována.


>> Výstupem setkání jsou jasná
a praktická doporučení, která může
klient aplikovat v každodenním životě.
Na základě konzultace může být 
doporučena i spolupráce s dalšími odborníky.

Oblasti poradenství
 

 • Zvládání aktuální tíživé životní situace (pocit přetížení, úmrtí v rodině, rozvod, nevěra, komunikační neshody,
  ztráta motivace)

   

 • Nácvik asertivního jednání
   

 • Trénink komunikace
   

 • Zvládání konfliktů, vyjednávání
   

 • Zvládání agresivních projevů
   

 • Nácvik technik zvládání stresu
  a psychické zátěže

   

 • Příprava na zátěžovou situaci (prezentace, přijímací řízení,
  pracovní pohovory)

   

 • Využití vlastního potenciálu
  a
  seberealizace

   

 • Zneužívání návykových látek
   

 • Integrace psychedelické zkušenosti

bottom of page